Back to top

In 2005 is het bedrijf opgericht door Ronny Bollen te Ellikom.  Het bedrijf spitste zich toe op rioleringswerken, van ontstoppingen tot aanleg van riolering.

In 2006 is Jacky Peeters in het bedrijf gestapt en start het bedrijf met tanksaneringen. Zowel Ronny als Jacky hebben de erkenning als stookolietechnicus. 

Ronny Bollen SV05251 en Jacky Peeters SV05252.   

Voor de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen is de firma geregistreerd als IHM (registratienummer OVAM 73847)  alsook voor het vervoer van deze afvalstoffen.  

Eind 2010 specialiseerde het bedrijf zich op zuig- en blaaswerken van kiezel en zand. 

In 2011 verhuisde het bedrijf van Ellikom naar het Industrieterrein ‘Goolderheide’ te Bocholt.