Reinigen en opvullen

Back to top

De tank wordt altijd eerst gereinigd en daarna opgevuld met een inert materiaal (vb. zand, kiezel).  Opvullen is wettelijk enkel mogelijk indien de omstandigheden het verwijderen niet toelaten. 

U ontvangt bij uitvoering van de werken het identificatieformulier van afvalstoffen, het verwerkings- en saneringsattest wordt achteraf samen met de factuur opgestuurd.  Bewaar deze documenten goed want deze heeft u later nodig bij de verkoop van uw woning.

U heeft recht op 6% btw indien u binnen de 36 maanden na buitengebruikstelling uw tank laat saneren volgens de Vlarem II en dat u kan aantonen dat het verwijderen of buitengebruikstellen van de tank gepaard gaat met omvangrijke onroerende werken die de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud van de woning (ouder dan 10 jaar) tot voorwerp heeft.

In alle andere gevallen is het 21% btw. 

Beslissing Btw nr. E.T.104.683/2 dd. 18.06.2015