Gescheiden rioleringen

Back to top

Voor het plaatsen van gescheiden riolering, dit is het scheiden van afvalwater en hemelwater, bent u bij JNR Technics op het juiste adres.

De aanleg van gescheiden riolering is verplicht bij nieuwbouw woningen en voor bestaande woningen geldt de verplichting wanneer er in de straat de gescheiden riolering wordt aangelegd.

Maar je wacht best niet tot je verplicht wordt.  Ook bij een kleinere verbouwing of wanneer je de tuin opnieuw aanlegt kan je ervoor zorgen dat je regen- en afvalwater niet meer gemengd worden.