Traceren van riolering

Back to top

Verborgen afvoerbuizen en putten kunnen opgespoord worden met een speciale detector.  Er wordt een zender door de leidingen gestuurd en boven de grond worden deze signalen opgevangen.  Hierdoor kan de exacte plaats van de buizen/putten bepaald worden.

Wij brengen uw riolering in kaart en kunnen u een as-builtplan bezorgen.